Новости

Бонака на телешоу "Идея на миллион" НТВ

https://www.youtube.com/watch?v=mYPVI6nb72A